Maths Ebook&Worksheet

✓ รวมเว็บฟรี Textbook คณิตมัธยม

✓ รวมเว็บฟรี Textbook คณิตมัธยม

  รวบรวมเว็บที่ให้บริการไฟล์ textbook สำหรับอ่านและโหลดฟรี (บางอย่างอาจไม่ฟรีต้องเลือกดูนะครับ) ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับครูและนักเรียนหรือนักอ่านทั่วๆไป (หนังสือมีให้อ่านหลายแขนงมากๆครับ) ที่ผมเข้ […]

✓ Maths Ebook สำหรับการเรียนการสอนคณิตเป็นภาษาอังกฤษ

✓ Maths Ebook สำหรับการเรียนการสอนคณิตเป็นภาษาอังกฤษ

หลังจากที่ผมได้ลองค้นหา MathsEbook จากเว็บไซต์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยใช้เวลาว่างๆเข้าไปค้นหาข้อมูลและอ่านเนื้อหาคร่าวๆ(สำรวจอยู่หลายสิบเล่มครับ) ทำให้พอสรุปและคัดเลือก MathsEbook ได้จ […]