ห้องทดสอบออนไลด์

✓แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

✓แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

  แบบทดสอบออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ   ชุดที่ 1 หัวข้อ ระบบการวัดมุมและสามเหลี่ยมฐานโค้ง https://goo.gl/forms/xn5YqenCIROa7Zsx1 ชุดที่ 2 หัวข้อ ค่าฟังก์ชันตรี […]

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง |extramaths.net

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง |extramaths.net

  สวัสดีครับ วันนี้ครูอ๋อขอแนะนำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง เนื้อหาในระดับชั้น ม.4  เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยแบบทดสอบแต่ละชุดเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน […]

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

✓ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง จำนวนจริง

     “สวัสดีครับ” วันนี้ extramaths.net ได้จัดทำแบบทดสอบออนไลด์ เรื่อง จำนวนจริง ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้น ม.4   เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตนเอง โดยแบบ […]