✓ รู้ทันข้อสอบ : สถิติการออกข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. 9 ปีย้อนหลัง

Share
  • 4.8K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4.8K
    Shares

 

 

สวัสดีครับ ช่วงนี้น้องๆ ม.ปลาย โดยเฉพาะพี่ ม.6 คงจะมุ่งมั่นอยู่กับการเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะการสอบรับตรง “โควตา มข.” ซึ่งถือว่าเป็นสนามสำคัญที่นักเรียนในภาคอีสานต่างมุ่งหวังกันมากที่สุด

วันนี้ครูอ๋อจึงขอพานักเรียนทุกคนไปตามดูเพื่อให้รู้ทัน “สถิติการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 9 ปีย้อนหลัง ” ในการสอบโควตา มข. (ปีการศึกษา 50-58) ถ้าพร้อมแล้วไปดูตารางด้านล่างกันเลยครับ

สถิติMathsKKU50-58
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2558 ออกเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น 1 ข้อ (รวมไว้ใน เรื่อง สถิติฯ)

 

จากตารางนักเรียนคงพอเห็นในภาพรวมแล้วว่าในแต่ละปีสัดส่วนการออกข้อสอบแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรบ้าง ลองมาเปรียบเทียบกันแบบชัดๆไปเลยครับว่าแต่ละเรื่องออกข้อสอบมากน้อยเพียงใด

สถิติMathsKKU50-58(Graph)

จากการวิเคราะห์สถิติการออกข้อสอบ 9 ปีย้อนหลัง พบว่าเรื่องที่ออกข้อสอบมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่
อันดับที่ 1 เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล (เฉลี่ยปีละ 6 ข้อ)
อันดับที่ 2 เรื่อง จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน (เฉลี่ยปีละ 5-6 ข้อ)
อันดับที่ 3 เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย (เฉลี่ยปีละ 4-5 ข้อ)

ส่วนเรื่องอื่นๆ พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะออกข้อสอบปีละ 3 ข้อซึ่งข้อสอบในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นยังคงความเป็นเอกลักษณ์ คือ ข้อสอบทั้งหมดมี 38 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (เวลา 2 ชั่วโมง) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 14 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 14 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน
ตอนที่ 3 ข้อสอบอัตนัยแบบเติมคำตอบ จำนวน 10 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน

หมายเหตุ โควตา มข.53 เป็นปีเดียวที่ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยจำนวน 50 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน

 

ลักษณะข้อสอบจะมีทั้งประเภทวัดความเข้าใจและวัดการนำไปใช้ ซึ่งการที่นักเรียนจะทำข้อสอบให้ครบทั้ง 38 ข้อ ภายในเวลา 2 ชั่วโมงนั้น ต้องมีการเตรียมตัวและฝึกฝนมาเป็นอย่างดี การฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง(ของปีที่ผ่านมา) จะช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับแนวข้อสอบและวางแผนการเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นคงทำให้นักเรียยนหลายคน พอจะรู้แล้วว่าควรวางแผนเตรียมตัวสอบอย่างไรบ้าง ควรทบทวนเรื่องใดเป็นพิเศษและที่สำคัญต้องรู้จักการแบ่งเวลาเพื่อทุ่มเทกับการเตรียมตัวให้มากขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ถึงกับต้องเครียดจนเกินไปนะครับ สบายๆ ทำให้มีความสุข ครูอ๋อขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ

“… อยากเก่งต้องฝึกฝน ….. อยากแกร่งต้องอดทน
ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินความพยายมของคนเรา
โอกาศมีไว้สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ …”

 

Comments

comments