✓ รวมข้อสอบโควต้า ม.ข.58 (ทุกวิชา) | extramaths.net

Share
  • 24.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
    24.2K
    Shares

รวมข้อสอบโควตา ม.ข.58(ทุกวิชา)

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. 58 (ทุกวิชา) สำหรับนำไปฝึกฝนประกอบการเรียนรู้

รหัสวิชา 01 ภาษาไทย
รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา
รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา 04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)  เฉลยละเอียด
รหัสวิชา 05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
รหัสวิชา 06 เคมี
รหัสวิชา 07 ชีววิทยา
รหัสวิชา 08 ฟิสิกส์
รหัสวิชา 09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)
รหัสวิชา 21 พื้นฐานวิศะ
รหัสวิชา 22 พื้นฐานทางสถาปัตย์
รหัสวิชา 23 พื้นฐานทางการออกแบบ

( credit : สำนักบริการและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น )

  รวมลิ้งข้อสอบอื่นๆ ที่น่าสนใจ
>> คลังข้อสอบคณิต ม.ปลาย
>> เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. ฉบับรวม 9 พ.ศ. (แยกเรื่อง)
>> 
[ตัวอย่าง] หนังสือเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตา ม.ข.
>> รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.