✓ เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข.59|Maths KKU59

Share
  • 138
  •  
  •  
  •  
  •  
    138
    Shares

coverSlide

เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางสำหรับน้องๆ ม.ปลาย #dek60 ที่กำลังเตรียมสอบ ครูอ๋อขอเป็นกำลังใจและเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นให้น้องๆทุกคนนะครับ “จงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน” แล้ว “ลุยให้เต็มที่ “  โอกาสมีไว้สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอ

ในการเฉลยครูอ๋อยังคง concept เดิม นั่นคือการใช้ภาษาง่ายๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อให้ทุกคนสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองขอทุกคนจงได้รับความรู้และความเพลิดเพลินสมดังตั้งใจนะคร้าบ … ^_^

ครูอ๋อ (ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย)

ตอนที่ 1 ข้อ 1-14 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ข้อละ 2 คะแนน)
ข้อ 1 ตอบ (1)
ข้อ 2 ตอบ (3)
ข้อ 3 ตอบ (3)
ข้อ 4 ตอบ (2)
ข้อ 5 ตอบ (4)
ข้อ 6 ตอบ (3)
ข้อ 7 ตอบ (4)
ข้อ 8 ตอบ (1)
ข้อ 9 ตอบ (4)
ข้อ 10 ตอบ (4)
ข้อ 11 ตอบ (2)
ข้อ 12 ตอบ (1)
ข้อ 13 ตอบ (2)
ข้อ 14 ตอบ (1)

ตอนที่ 2 ข้อ 15-28 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (ข้อละ 3 คะแนน)
ข้อ 15 ตอบ (1)
ข้อ 16 ตอบ (2)
ข้อ 17 ตอบ (3)
ข้อ 18 ตอบ (2)
ข้อ 19 ตอบ (2)
ข้อ 20 ตอบ (3)
ข้อ 21 ตอบ (1)
ข้อ 22 ตอบ (1)
ข้อ 23 ตอบ (3)
ข้อ 24 ตอบ (3)
ข้อ 25  ตอบ (4)
ข้อ 26 ตอบ (4)
ข้อ 27 ตอบ (2)
ข้อ 28 ตอบ (1)

ตอนที่ 3 ข้อ 1-10 แบบอัตนัย (ข้อละ 3 คะแนน)
ข้อ 1 ตอบ 8
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 4
ข้อ 5 ตอบ 1.5
ข้อ 6 ตอบ 7.75 หรือ 9.7 (โจทย์ไม่สมบูรณ์)
ข้อ 7 ตอบ 38
ข้อ 8 ตอบ 1572
ข้อ 9 ตอบ 0.55
ข้อ 10 ตอบ 69.5

น้องๆที่ต้องการ ” เฉลยละเอียด Step By Step “  ดูได้ที่  https://goo.gl/5LRYzj
และสามารถติดตามสาระความรู้อื่นๆ ข่าวสารการเตรียมสอบคณิตศาสตร์ได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ extramaths
https://www.facebook.com/extramathsDD

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.