✓แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

Share
  • 44
  •  
  •  
  •  
  •  
    44
    Shares

 

แบบทดสอบออนไลน์
วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

ชุดที่ 1 หัวข้อ ระบบการวัดมุมและสามเหลี่ยมฐานโค้ง
https://goo.gl/forms/xn5YqenCIROa7Zsx1

ชุดที่ 2 หัวข้อ ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมบนวงกลมหนึ่งหน่วย
https://goo.gl/forms/vVQ9KOieLSO1T5zA3

ชุดที่ 3 หัวข้อ สูตรมุมประกอบ
https://goo.gl/forms/AhECkrE2jBxBSYD23

ชุดที่ 4 หัวข้อ สูตรผลคูณและสูตรผลบวก
https://goo.gl/forms/iyZHJyBxKv4FGX0z2

ชุดที่ 5 หัวข้อ อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ

 

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.