✓ Maths Trick “เทคนิคการหารเร็ว”

Share
 • 55
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  55
  Shares

 

    
    โดยทั่วไปการหาผลหารที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว คือ การหารด้วย 10 , หารด้วย 100 หรือหารด้วย 1,000 ซึ่งผลลัพธ์สามารถหาได้โดยการเพิ่มตำแหน่งทศนิยมเข้าไปตามจำนวนเลข 0 ของตัวหาร ยกตัวอย่าง เช่น 

 158  หารด้วย 10   เท่ากับ 15.8  (เพิ่ม 1 ตำแหน่ง)
 231.5 หารด้วย 100     เท่ากับ  2.315 (เพิ่ม 2 ตำแหน่ง)
 742  หารด้วย 1,000   เท่ากับ  0.742 (เพิ่ม 3 ตำแหน่ง)
 
    แต่สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านี้ก็คือ ถ้าตัวหารไม่ใช่เลข 10 , 100 หรือ 1,000 เราจะมีวิธีการใดที่สามารถใช้หาผลหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

    ในบทความนี้จะขอนำเสนอ MathsTrick "เทคนิคการหารเร็ว" เมื่อตัวหารเป็นเลข 5 , 25 , 50 และ 125 ซึ่งพบได้บ่อยครั้งเกี่ยวกับการคำนวนในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์(เช่น ฟิสิกส์ , เคมี เป็นต้น)
 
    มาลองทดสอบความสามารถในการหารจากโจทย์ต่อไปนี้นะครับ (ทดลองจับเวลาที่ใช้ในการทำโจทย์ทั้ง 5 ข้อ)
Ex) จงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทศนิยม 
1) 2,178 หารด้วย 5
2) 2,178 หารด้วย 20
3) 2,178 หารด้วย 25
4) 2,178 หารด้วย 50
5) 2,178 หารด้ย 125

    แน่นอนว่าทุกๆคนสามารถใช้วิธีการตั้งหารเพื่อหาผลลัพธ์จากโจทย์ข้างต้นได้อย่างถูกต้องแต่อาจจะใช้เวลาช้าเร็วขึ้นอยู่กับเทคนิคและความชำนาญในการคำนวนเลข(สูตรคูณสำคัญเป็นอย่างมาก)

เฉลยครับ 35.6 , 8.90 , 7.12 , 3.56 และ 1.424 ตามลำดับ 

    จริงๆแล้วในการหาคำตอบของโจทย์ทั้ง 5 ข้อนั้น เราสามารถหลีกเลี่ยงวิธีการตั้งหาร เพื่อมาใช้วิธีการง่ายๆ โดยการมองให้เป็นเศษส่วนแล้วพยายามทำส่วนให้เป็นจำนวนเต็ม10 , เต็ม100 หรือ เต็ม1000 ดังนี้

1) 2,178 หารด้วย 5 คือ 2,178/5 = 4,356/10 = 435.6
 (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2 เพื่อให้เศษเป็น 10 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

2) 2,178 หารด้วย 20 คือ 2,178/20 = 10,890/100 = 108.90
  คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 5 เพื่อให้เศษเป็น 100 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง )

3) 2,178 หารด้วย 25 คือ 8,712/100 = 87.12
 (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 4 เพื่อให้เศษเป็น 100 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

4) 2,178 หารด้วย 50 คือ 4,356/100 = 43.56
 (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 2 เพื่อให้เศษเป็น 100 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง )

5) 2,178 หารด้วย 125 คือ  17,424/1,000 = 17.424
 (คูณทั้งเศษและส่วนด้วย 8 เพื่อให้เศษเป็น 1,000 , เพิ่มตำแหน่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง)

ข้อดี    
การหารโดยใช้ Trick มองให้เป็นเศษส่วน จะช่วยลดขั้นตอนและลดความผิดพลาดของการคำนวน เพราะปกติในวิธีตั้งหารเราต้องใช้ทั้งการคูณ การคาดคะเนผลคูณ และการลบ ซึ่งมีโอกาสคำนวนพลาดได้ง่าย [ลองตั้งหารดูอีกซักรอบนะครับจะทราบว่าเจอปัญหาอะไรบ้าง ^_^ ]

ในขณะที่การหารโดยใช้ Trick มองเป็นเศษส่วน จะใช้เฉพาะการคูณเท่านั้น แล้วจึงเพิ่มตำแหน่งทศนิยมตามจำนวนเลข 0 ของส่วน เมื่อเข้าใจแล้วก็อย่าลืมลองซ้อมมือบ่อยๆนะครับ ...แล้วจะพบว่าการหารทำได้ง่ายนิดเดียว ^_^

แบบฝึกท้าท้าย (ห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะครับ ^^)

1) 473 หารด้วย 5

2) 3,231 หารด้วย 20

3) 60,213 หารด้วย 25

4) 132,417 หารด้วย 50

5) 412,341 หารด้ย 125 

ทำจนครบทั้ง 5 ข้อ ใช้เวลาเท่าไรกันบ้างเอ่ย ...?

Comments

comments

One Comment

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.