คลังข้อสอบคณิต ม.ปลาย

Share
  • 3.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
    3.1K
    Shares

 

banner คลังข้อสอบ

 

สำหรับผู้ที่ต้องการข้อสอบเก่าวิชาคณิตศาสตร์ไปลองฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
เลือกโหลดได้จากหมวดหมู่ที่ต้องการด้านล่างเลยครับ
อย่าลืมนะครับ  “เริ่มต้นไว มีชัยไปกว่าครึ่ง”

คณิต ONET
มี.ุค.61  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.60  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.59  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.58  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.57  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.56  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.55  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.52  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.51  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.50  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.พ.49  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]

คณิต ONET ฉบับแยกเรื่อง Click (เครดิต http://rathcenter.com)


คณิต ANET

ANET 55  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ANET 54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ANET 53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]

คณิต PAT1
ปีการศึกษา 57  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ปีการศึกษา 56  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ปีการศึกษา 55  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
มี.ค.55  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ธ.ค.54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.ค.54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
มี.ค.54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ต.ต.53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.ค.53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
มี.ค.53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ต.ค.52  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
ก.ค.52  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
มี.ค.52  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]


คณิตโควต้า ม.ข.
(สายวิทย์)
โควต้า ม.ข.59  [MathsKKU59]
โควต้า ม.ข.58  [MathsKKU58]
โควต้า ม.ข.57  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.56  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.55  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.52  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.51  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.50  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]

>> เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. ฉบับรวม 9 พ.ศ. (50-58)
>> รวมข้อสอบคณิตโควต้า ม.ข. 50-54 ฉบับแยกเรื่อง
>> รวมข้อสอบโควตา ม.ข.58 (ทุกวิชา)
>> เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข.58|Maths KKU59
>> เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข.58|Maths KKU58

 

คณิตโควต้า ม.ข. (สายศิลป์)
โควต้า ม.ข.59  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.58  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.57  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.56  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.55  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.54  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.53  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.52  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.51  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
โควต้า ม.ข.50  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]


คณิต1  Entrance (สายวิทย์)

มีนาคม 48  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 47  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 47  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 46  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 46  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 45  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 45  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 44  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 44  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 43  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 43  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]


คณิต2 Entrance (สายศิลป์)

มีนาคม 48  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 47  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 47  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 46  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 46  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 45  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 45  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 44  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 44  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
ตุลาคม 43  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]
มีนาคม 43  [ไฟล์ข้อสอบ(pdf)]  [เฉลยคำตอบ(pdf)]

 

Comments

comments