หนังสือ “เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์โควตา ม.ข. ฉบับรวม 9 พ.ศ. (แยกเรื่อง)

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ การรวมข้อสอบย้อนหลัง 9 พ.ศ. ซึ่งมีการแยกข้อสอบเป็นเรื่องๆ เรียงตามลำดับเนื้อหา (ทุกประเด็นที่ออกข้อสอบ) ทำให้มองเห็นภาพรวมของสถิติการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์โควตา มข. ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ว่าแต่ละเรื่องมีการออกข้อสอบมากน้อยเพียงใด ควรเน้นเรื่องใด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนควรทราบ

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนและทบทวนความรู้จากข้อสอบจริงในเรื่องที่ตนเองสนใจ รวมทั้งได้เรียนรู้ concept และเทคนิคการทำข้อสอบที่ควรทราบจากเฉลยละเอียดที่อยู่ตอนท้ายของข้อสอบแต่ละเรื่อง

Comments

comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.