✓ Maths Trick “เทคนิคการคูณเร็ว”

Share
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

 

     

                เคล็ดลับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็คือ ” เทคนิคการคูณเร็ว” ซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่หลายแบบ
      ตามลักษณะของโจทย์ แต่ที่เราน่าจะพบบ่อยครั้งในวิชาคณิต ฟิสิกส์ หรือเคมี ได้แก่การคูณใน ลักษณะต่อไปนี้

  คูณด้วย 5 [ Trick คือ มองเป็นการคูณด้วย 10/2 ]
  เพราะการหารด้วย 2 น่าจะทำได้ง่ายกว่าคูณด้วย 5
  ตัวอย่าง เช่น
  257x5 = 257x(10/2) = 2570/2 = 1285
  4,357x5 = 4,357x(10/2) = 43,570/2 = 21,785

  คูณด้วย 25 [ Trick คือ 25x4 เป็น 100 ]
  พยามยามแยกตัวเลขเพื่อจับคู่ 4 กับ 25 คูณกันให้ได้ 100
  ตัวอย่าง เช่น
  24x25 = 6x (4 x 25) = 600 96x25 = 24x(4x25) = 2,400
  32x75 = (8x4)x(25x3) = (8x3)x(4x25) = 2,400
  256x125 = (64x4)x(25x5) = (64x5)x(4x25) = 32,000
 
  คูณด้วย 125 [Trick คือ 125x4 เป็น 500 หรือ 125x8 เป็น 1,000 แล้วแต่กรณี]
  ตัวอย่าง เช่น
  36x125  = 9x(4x125) = 9x500 = 4,500
  32 x 125  = 4x(8x125) = 4,000
  72x 375 = (9x8)x(125x3) = (9x3)x(8x125) = 27,000
  128x575  = (16x8)x(125x5) = (16x5)x(8x125) = 80,000

  
  ส่วนใครจะคิดได้เร็วได้ช้าก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการจับคู่ตัวเลขนะครับ
  ลองฝึกฝนบ่อยๆ ใช้เวลาไม่นานเดี่๋ยวก็จับหลักได้เอง เพราะเราจะคุ้นเคย
  กับตัวเลขที่ต้องจับคู่ไปโดยอัตโนมัติ

  เมื่อรู้ Trick ดีๆอย่างนี้ ใช้คล่องแล้วก็อย่าลืมถ่ายทอดและบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับ

   ความรู้ ... ยิ่งให้ ... ยิ่งได้ ... ไม่มีหมด
   คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด  ^_^

Comments

comments

One Comment

  Leave a Reply

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.