สมบัติการไม่เท่ากัน

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

แบบทดสอบชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (แบบปรนัย 4 ตัวเลือก)
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
เวลาในการทำแบบทดสอบ 20 นาที

You must specify a text.
You must specify a text.
You must specify a number.

Leaderboard: สมบัติของการไม่เท่ากัน

maximum of 10 points
Pos.NameEntered onPointsResult
Table is loading
No data available

 

Comments

comments